Szabályzat

§1 Bevezető rendelkezések

 

  1. A Z-Promo.com online áruház, amely elérhető a www.Z-Promo.com weboldalon, a DROPLEAD SP ZOO, NIP 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: HU30529115 ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Lengyelország.

 

 1. Ezeknek a szabályok a fogyasztóknak szólnak, és meghatározzák a távértékesítési szerződésnek a boltban történő megkötésére vonatkozó szabályokat és eljárást.

§2 Fogalommeghatározások

 

  1. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki az Eladóval az áruház részeként szerződést köt, és amelynek tárgya közvetlenül nem kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez.

 

 1. Eladó – DROPLEAD SP ZOO, PIN 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: HU30529115, ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Lengyelország.
 2. Ügyfél – minden olyan szervezet, amely a boltban vásárol.
 3. Vállalkozó – természetes személy, jogi személy vagy szervezeti egység, amelyre a törvény cselekvőképességet ad, saját nevében az Áruházat használó kereskedelmi tevékenységet folytat.
 4. Áruház – az eladó által üzemeltetett online áruház a www.Z-Promo.com internetes címen
 5. Távolsági szerződés – az Ügyféllel a távértékesítési szerződések megkötésére szervezett rendszer részeként (az Áruház részeként) megkötött szerződés, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, kizárólag egy vagy több távközlési eszköz felhasználásával, amíg a szerződés megkötése.
 6. Szabályzat – ezek az áruház-előírások
 7. Megrendelés – az Ügyfél szándéknyilatkozata a Megrendelőlapon keresztül, amelynek célja közvetlenül a termék vagy termékek eladási szerződésének az Eladóval történő megkötése.
 8. Megrendelőlap – az üzletben elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a megrendelés elvégzését, különös tekintettel a termékek kosárba tételére és az adásvételi szerződés feltételeinek meghatározására, ideértve a szállítást és a fizetést is.
 9. Kosár – az Áruház szoftverének eleme, amelyben a Vevő által megvásárolt termékek láthatók, és amelyek lehetővé teszik a Megrendelés adatainak, különösen a termékek mennyiségének meghatározását és módosítását.
 10. Termék – az Áruházban elérhető mobil tárgy / szolgáltatás, amely a Vevő és az eladó közötti adásvételi szerződés tárgya.
 11. Eladási szerződés – a Vevő és az eladó között az Online Áruházon keresztül megkötött termék-eladási szerződés.

§3 Kapcsolatfelvétel az üzlettel

 

 1. Az eladó címe: ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Lengyelország.
 2. Az eladó e-mail címe: hu@z-promo.com
 3. Az Ügyfél az eladóval az e bekezdésben megadott címeken keresztül kommunikálhat.

§4 Általános információk

 

 1. Az eladó – a törvény által megengedett mértékben – nem vállal felelősséget az esetleges megszakításokért, ideértve az Áruház működésének megszakítását is, amelyet vis maior, harmadik személyek jogosulatlan működése vagy az Online áruház összeegyeztethetetlensége az Ügyfél műszaki infrastruktúrájával okozott.
 2. Az áruházkészlet megtekintéséhez nincs szükség fiók létrehozására. A Vevő az áruház választékából megrendeléseket adhat a Számla létrehozása után, a rendelet 6. §-ának megfelelően, vagy személyes adatok megadásával és cím megadásával a Megrendeléshez fiók létrehozása nélkül.
 3. A boltban megadott árakat román lejben (RON) kínálják, bruttó árakkal (ÁFA-val).

§5 Az adásvételi szerződés teljesítése

 

 1. Az adásvételi szerződés megkötése az Ügyfél és az eladó között azután történik, hogy az Ügyfél a Megrendelést az Online Áruházban található Megrendelőlap felhasználásával nyújtotta be.
 2. A Megrendelés benyújtása után az eladó azonnal megerősíti kézhezvételét, és egyidejűleg elfogadja a Megrendelés teljesítését. A Megrendelés kézhezvételének és a teljesítés elfogadásának megerősítésére megerősítő e-mailt küldünk az Ügyfél által a Megrendelés megadásakor megadott e-mail címre. Az e-mailnek tartalmaznia kell legalább az Eladó nyilatkozatát a Megrendelés kézhezvételéről, annak teljesítésre való elfogadásáról és az adásvételi szerződés megkötésének megerősítéséről. Amint az Ügyfél megkapja a fenti e-mailt, adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és az eladó között.
 3. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy banki átutalással vagy elektronikus fizetéssel fizet, az Ügyfélnek az eladási szerződés napjától számított 3 naptári napon belül kell fizetnie – ellenkező esetben a Megrendelés törlésre kerül.
 4. Különböző szállítási dátumú termékek megrendelésekor a szállítási határidő a leghosszabb. A termék Vevőnek történő szállítási időszakának kezdetét attól a naptól számítják, amikor az összeget az Eladó beszedte.
 5. A termékek szállítása csak Romániában történik.

§6 A szerződéstől való elállási jog

 

 1. A fogyasztó indokolás nélkül 100 napon belül visszavonhatja az adásvételi szerződést.
 2. A par. Az 1 azzal kezdődik, hogy a terméket a futáron kívül a Fogyasztónak vagy az általa kijelölt személynek szállítják.
 3. Sok olyan termék esetében, amely külön-külön, tételekben vagy részekben szállított termékekre vonatkozik, az (1) bekezdésben említett határidő az utolsó tétel, tétel vagy alkatrész kézbesítésétől számít.
 4. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, ha elállási nyilatkozatot nyújt be az eladónak. A Szerződéstől való elállási időszak betartása érdekében elegendő, ha az érintett Fogyasztó nyilatkozatot küld e határidő előtt.
 5. A nyilatkozat hagyományos levélben vagy elektronikus úton is elküldhető, a nyilatkozatot az eladó e-mail címére küldve.
 6. Amennyiben a Fogyasztó elektronikus nyilatkozatot küld, az Eladó haladéktalanul visszaigazolást küld a Fogyasztónak a Szerződésről való elállási nyilatkozat kézhezvételéről a Fogyasztó által megadott e-mail címre.
 7. A fogyasztó a következő esetekben nem mondhatja fel a szerződést:
  1. a szolgáltatás tárgya olyan termék, amelyet nem előre gyártanak, hanem a fogyasztó előírásainak megfelelően gyártanak, vagy amely egyéni igényeinek kielégítésére szolgál,
  2. a szolgáltatás tárgya egy lezárt csomagolásban átadott cikk, amelyet a csomagolás kinyitása után egészségvédelem vagy higiénia szempontjából nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást kiszállítás után nyitották meg,
  3. szolgáltatásnyújtás esetén, ha az eladó a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesítette a szolgáltatást, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatták arról, hogy miután az eladó elvégzi a szolgáltatást, elveszti a jogot a szerződéstől való elállásra,
  4. ha vannak olyan tárgyak, amelyek a kézbesítés után természetük miatt elválaszthatatlanul kapcsolódnak más dolgokhoz,
 8. Ha a Termék jellege miatt nem küldhető vissza normál levélben, erről, valamint a termék visszaküldésének költségeiről, a termék leírása megtalálható az Áruházban.
 9. Mi történik, ha elmondja a szerződést:
  1. A távértékesítési szerződéstől való elállás esetén a szerződés érvénytelennek minősül.
  2. A Szerződés felmondása esetén az eladó az általa teljesített kifizetést 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztóhoz a Fogyasztó szerződéstől való elállásáról szóló nyilatkozat kézhezvételének napjától számítva.
  3. A visszatérítés a banki átutalással történik a Fogyasztó számlájára, amelyet a visszatérítési űrlap tartalmaz.
  4. Az eladó visszatarthatja a visszatérítést a termék kézhezvételéig, vagy amíg a visszatérítésről szóló igazolást nem nyújtják be, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
  5. A Fogyasztónak 14 napon belül vissza kell küldenie a terméket az Eladónak a rendeletben meghatározott címére. A határidő akkor teljesül, ha a Fogyasztó 14 napon belül visszaküldi a terméket.
  6. A Fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit, ideértve a Termék visszaküldésének költségeit, ha természete miatt a terméket nem lehet postai úton visszaadni.

§7 Követelések és garancia

 

 1. Az adásvételi szerződés új termékekre terjed ki.
 2. Az Eladótól vásárolt áruk hibája esetén az Ügyfélnek joga van panaszt tenni a Ptk. Garanciavállalási rendelkezései alapján.
 3. A panaszt írásban vagy e-mailben kell elküldeni az eladó e rendeletben előírt címére.
 4. Ajánlatos, hogy a panasz tartalmazza a hiba rövid leírását, annak bekövetkezésének körülményeit (beleértve a dátumot), a panaszt benyújtó Vevő adatait és az Ügyfél kérését az áruk hibájáról.
 5. Az eladó azonnal reagál a panasz iránti kérelemre, legkésőbb 14 napon belül.
 6. Ha a termékre jótállást adtak, akkor erről, valamint annak tartalmáról az áruház termékleírásában szerepelnek információk.

§8 Személyes adatok az online áruházban

 

 1. Az ügyfeleknek az online áruházon keresztül gyűjtött személyes adatainak kezelője az eladó.
 2. Az ügyfelek személyes adatait, amelyeket az adminisztrátor az online áruházon keresztül gyűjtött, az értékesítési megállapodás végrehajtása érdekében, és ha az ügyfél hozzájárul – és marketing célokra.
 3. Az online áruház vevői személyes adatainak címzettjei lehetnek:
  1. Abban az esetben, ha az Ügyfél az Online Áruházat postai úton vagy futárszolgálattal használja, az adminisztrátor az Ügyféllel összegyűjtött személyes adatokat a kiválasztott fuvarozónak vagy közvetítőnek továbbítja, aki az adminisztrátor kérésére szállítja.
  2. Olyan ügyfél esetén, aki az online áruházot elektronikus fizetési módszerrel vagy kártyás fizetéssel használja, az adminisztrátor az összegyűjtött személyes adatokat a kiválasztott szervezet vevőjének biztosítja, aki a fenti folyamatot működteti az online áruházban.
 4. Az ügyfélnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez.
 5. A személyes adatok megadása önkéntes, de az értékesítési szerződés megkötéséhez szükséges – a rendeletben megjelölt – személyes adatok benyújtásának elmulasztása ennek a szerződésnek a képtelenségét képezi a szerződés megkötésére.
 6. A személyes adatokat az adatvédelemről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) általános rendeletben (GDPR) meghatározott alapelveknek megfelelően dolgozzák fel. Az adatfeldolgozásra vonatkozó részletes információk az adatvédelmi irányelvekben találhatók.

§9 Záró rendelkezések

 

  1. Az online áruházon keresztül kötött szerződéseket román nyelven kötik.
  2. Az eladó fenntartja a jogot a rendelet módosítására fontos okok miatt, azaz a törvény megváltoztatásával, a fizetési és a kézbesítési módok megváltoztatásával kapcsolatban, amennyiben ezek a változások befolyásolják e rendelet rendelkezéseinek végrehajtását. Az eladó az esetleges változásokról legalább 7 nappal korábban értesíti az Ügyfelet.
  3. Azokra a helyzetekre, amelyek nem tartoznak e rendeletek hatálya alá, a román jog általános rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen: a polgári törvénykönyvet; Törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról; A fogyasztói jogokról szóló törvény, a személyes adatok védelméről szóló törvény.
  4. Az ügyfélnek joga van bíróságon kívüli eszközökkel a panaszok megoldására. E célból panaszt nyújthat be az ODR online platformon keresztül, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/